Preview

Трансплантология

Расширенный поиск

Сравнение комбинированной общей анестезии и сочетанной ингаляционной и эпидуральной анестезии при трансплантации почки и поджелудочной железы

Полный текст:

Аннотация

Цель исследования: определить эффективность эпидуральной анестезии как компонента комбинированной ингаляционной анестезии у пациентов при трансплантации почки и поджелудочной железы.
Материал: ретроспективный одноцентровой анализ результатов анестезий у 21 пациента после сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Результаты: использование комбинированной ингаляционной эпидуральной анестезии позволяет добиться ранней активизации пациентов после сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы.

Об авторах

М. Ш. Хубутия
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Россия


С. В. Журавель
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Россия


М. В. Лебедев
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Россия


А. А. Романов
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Россия


А. В. Пинчук
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Россия


Р. В. Сторожев
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Россия


Список литературы

1. Khubutiya M.Sh., ed. Transplantatsiya organov i tkaney v mnogoprofil'nom nauchnom tsentre [Transplantation of organs and tissues in a multidisciplinary scientific center]. Moscow: AirArt Publ., 2011. 424 p. (In Russian).

2. Gruessner R.W.G., Sutherland D.E., eds. Transplantation of the Pancreas. New York: Spring-Verlang Publ., 2004. 349–380.

3. Cecka J. M., Terasaki P.I., eds. Clinical transplants 2008. Terasaki Foundation Laboratory, 2009. 550 p.

4. Dedov I.I., Shestakova M.V. Diabeticheskaya nefropatiya [Diabetic nephropathy]. Moscow: Universum Publ., 2000. 240 p. (In Russian).

5. Shestakova M.V., Yarek-Martynova I.Ya., Vikulova O.K., et al. Sakharnyy diabet i khronicheskaya bolezn' pochek: dostizheniya, nereshennye problem i perspektivy lecheniya [Diabetes and chronic kidney disease: achievements, challenges and the prospect of a cure]. Sakharnyy diabet. 2011; 1: 81–87. (In Russian).

6. Got'e S.V., Arzumanov S.V., Tsiryul'nikova O.M., et al. Opyt sochetannoy transplantatsii podzheludochnoy zhelezy i pochki patsientam s sakharnym diabetom 1 tipa I terminal'noy khronicheskoy pochechnoy nedostatochnost'yu [Experience of cotransplantation of pancreas and kidney in patients with type 1 diabetes and terminalchronic renal failure] S.V. Got'e, ed. Tezisy dokl. V Vseros. s"ezda transplantologov [Abstracts. V Russian Congress of The Transplantation]. Moscow, October 8–10, 2010. Vestnik transplantologii i iskusstvennykh organov. 2010; Suppl. XII: 36–37. (In Russian).

7. Morath C., Schmied B., Mehrabi A., et al. Simultaneous pancreas-kidney transplantation in type 1 diabetes. Clin. Transplant. 2009; 23 (21): 115–120.

8. Kozlov I.A., Magilevets V.M., Krichevskiy L.A., Matveev Yu.G. Anesteziologicheskoe obespechenie transplantatsionnykh operatsiy [Anesthetic management of transplant operations]. V.I. Shumakov, ed. Transplantologiya: ruk-vo dlya vrachey. 2nd ed. Moscow: MIA Publ., 2006; 6: 116–160. (In Russian).

9. Beebe D.S., Belani K.G. Anesthetic management. In: Gruessner R.W.G., Sutherland D.E., eds. Transplantation of the pancreas. New-York: Springer- Verlag Publ., 2004. 143–149.

10. Kozlov I.A., Magilevets V.M., Shepelyuk A.N., Morev E.K. Nekotorye aspekty anesteziologicheskogo obespecheniya transplantatsii pochki [Some aspects of the anesthetic management of kidney transplantation]. Vestnik intensivnoy terapii. 2005; 3: 30–36. (In Russian).

11. Shumakov V.I., Tarabarko N.V. Peresadka podzheludochnoy zhelezy [Transplantation of the pancreas]. In: Shumakov V.I., ed. Transplantologiya [Transplantology]. Moscow: Meditsina Publ., 1995. 308–316. (In Russian).

12. Ovezov A.M., Likhvantsev V.V. Epidural'naya infuziya naropina v komplekse anesteziologicheskogo obespecheniya rezektsiy pecheni [Epidural infusion of naropina in the complex anesthetic management liver resections]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii. 2004; 9 (2): 234. (In Russian).


Рецензия

Для цитирования:


Хубутия М.Ш., Журавель С.В., Лебедев М.В., Романов А.А., Пинчук А.В., Сторожев Р.В. Сравнение комбинированной общей анестезии и сочетанной ингаляционной и эпидуральной анестезии при трансплантации почки и поджелудочной железы. Трансплантология. 2014;(3):38-44.

For citation:


Khubutiya M.S., Zhuravel S.V., Lebedev M.L., Romanov A.A., Pinchuk A.V., Storozhev R.V. Comparison of combined general anesthesia with complex inhalation and epidural anesthesia for kidney and pancreas transplantation. Transplantologiya. The Russian Journal of Transplantation. 2014;(3):38-44.

Просмотров: 630


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2074-0506 (Print)
ISSN 2542-0909 (Online)